ОСА (uploaded 02.10.2019)

УВЕДОМЛЕНИЕ (2).pdf

ОСА (uploaded 01.07.2019)

удостоверение гаранция.pdf
УВЕДОМЛЕНИЕ ГАРАНЦИИ.pdf

ОСА (uploaded 24.06.2019)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО.pdf
ДОКЛАД ОДИТОР.pdf
ДОКЛАД СД ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf
ФОРМИ МСС.pdf
ПРОТОКОЛ ОС 2.pdf
СПИСЪК АКЦИОНЕРИ 2.pdf
УВЕДОМЛЕНИЕ СДЕЛКА.pdf

ОСА (uploaded 07.06.2019)

СПИСЪК АКЦИОНЕРИ 1.pdf
ПРОТОКОЛ ОС 1.pdf

ОСА (uploaded 01.05.2019)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ИД чл.100н ЗППЦК.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИРАН ОДИТОР.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪСТАВИТЕЛ ГФО чл.100н ЗППЦК.pdf
ДОКЛАД ДИРЕКТОР ИНВЕСТИТОРИ.pdf
ДОКЛАД ОДИТЕН КОМИТЕТ.pdf
ДОКЛАД ОДИТОР.pdf
ДОКЛАД ПОЛИТИКА ЗАПЛАТИ СД.pdf
ДОКЛАД СД ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf
ДОКЛАД СД чл. 114а ЗППЦК.pdf
ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ.pdf
ФОРМИ МСС.pdf
ПОКАНА ОС.pdf
pazarna otsenka.pdf
скици Батановци.pdf
дан.оценка Батановци.pdf
pazarna ocenka.pdf
doklad pazarna ocenka.pdf