ОСА 2016

Бележки към ГФО.pdf
ГФО.pdf
ГФО (1).pdf
ДЕКЛАРАЦИИ ОДИТЕН КОМИТЕТ.pdf
ДЕКЛАРАЦИИ ОДИТЕН КОМИТЕТ.PDF
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ОДИТОРИ.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪСТАВИТЕЛ.pdf
ДОКЛАД ДИРЕКТОР ИНВЕСТИТОРИ.pdf
ДОКЛАД ОДИТЕН КОМИТЕТ.pdf
ДОКЛАД ПОЛИТИКА ЗАПЛАТИ СД.pdf
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.pdf
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД СД.pdf
ПОКАНА ОС.pdf
ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ.pdf
ФОРМИ.pdf
ПРОТОКОЛ ОС 1.pdf
СПИСЪК АКЦИОНЕРИ 1.pdf